Verhuur hoogtewerkers

   

Verhuur van hoogtewerkers met chauffeur

Bij EWAL kunt u een hoogwerker huren per uur. Wij verhuren enkel met meewerkende bedienaar/chauffeur! Werken die door ons (eventueel met uw hulp) kunnen worden uitgevoerd:
 • Plaatsen en/of  vervangen van verlichting op sportpleinen parkings e.d.
 • Plaatsen en onderhoud van camera’s en veiligheidsverlichting
 • Plaatsen van vlaggen, wimpels, spandoeken, … aan palen, gevels boven straten, …
 • Foto’s en filmen van festiviteiten, sportwedstrijden of andere vanuit hoogwerker.
 • Wegnemen, herstellen van loshangende kabels of gevaarlijke objecten.
 • Andere mogelijke werken waarvoor een hoogwerker gewenst is.Richtlijnen voor de keuze van een hoogtewerker:

 • Bepaal het aantal personen voor de uit te voeren werkzaamheden
 • Bepaal het totaalgewicht van de personen, gereedschappen en/of onderdelen
 • Analyseer de bereikbaarheid van de locatie
 • Analyseer (bodem)gesteldheid en bereikbaarheid opstelplaats hoogwerker
 • Bepaal de vereiste werkhoogte
 • Bepaal het zijdelings bereik  


Bij werkzaamheden op hoogte moet u zorgen voor een veilige werkvloer. Bij een hoogte boven de 2,5 meter moet u structurele maatregelen nemen om valgevaar te voorkomen. Doe dit ook bij risico verhogende omstandigheden zoals aanrijdgevaar Het is raadzaam om per gebouw en zo nodig per gevel een veilige werkmethode vast te stellen. Dit betekent: zo mogelijk een werkwijze kiezen die geen of minder valgevaar oplevert (bijvoorbeeld met een hoogwerker).
huurprijzen hoogtewerkers Download hier onze huurprijzen voor hoogtewerkers

Kerstverlichting
Valentijn verlichting
Zomerversiering
Stroomgeneratoren
Hoogtewerkers
Electromateriaal